Vrouwengroepen

Hoe herken je als vrouw je eigen potentieel en hoe kun je dit vrij laten stromen?

Hoe kunnen wij als vrouwen ons vrijgemaakte potentieel bundelen en onze energie inzetten voor aardse processen en universele groei?

Deze vragen kun je op verschillende manieren aangaan, individueel of in groepsverband.


In de vrouwengroepen "Vrouw kon in je Kracht!" wordt in eerste instantie met name gewerkt aan het herontdekken van eigen potentieel en het vrijmaken daarvan. Eigen onderzoek en het mogen leren van onderzoek van andere vrouwen staan daarin centraal.

In de groepen "Vrouw in Verbinding" wordt meer gewerkt met de intentie om potentieel de bundelen voor aardse processen en universele groei, waarbij de individuele belevenissen en ontdekkingen in het dagelijks leven en het delen aan de "keukentafel" zeer inspirerend kunnen zijn voor elke vrouw.

Vrouw kom in je kracht!

Hoe herken je als vrouw je​ potentieel en hoe kun je dit weer vrij laten stromen?

Samen met andere vrouwen kun je d​eze zoektocht aangaan.

  • Wie ben jij als vrouw?
  • Hoe sta jij in het leven? ,
  • Welke invloeden komen voort uit patronen van de vrouwelijke en mannelijke voorouderlijnen in de familie?
  • In hoeverre word jij beïnvloed door conditioneringen uit de samenleving?
  • Welke (oude) wonden belemmeren je en mogen geheeld worden?
  • Hoe zou het zijn om te leven vanuit je hart?
  • Hoe zou het zijn om je meer verbonden te voelen met je ziel?
  • Welke krachtbronnen heb jij in je?

Middels de opzet van “Vrouw kom in je kracht!” wil ik je uitnodigen om deze vragen samen te onderzoeken, ervaringen te delen en aan de hand van energetische werk en praktische oefeningen te voelen wat belastende patronen en (oude) wonden met jou en andere vrouwen doen. Hoe je kunt komen tot het loslaten van deze patronen en het helen van (oude) wonden. Hoe je meer verbinding kunt hebben met je ziel en kunt leven vanuit je hart, waar je kracht zit en hoe je als vrouw je potentieel vrij kunt maken kunt laten stromen.

Werkvormen en oefeningen die voor dit onderzoek worden ingezet zijn onder andere: interactiekoord, visualisatie, opstellingsvormen, meditatie, healing, tekenen, kleien, schrijven etc.

In eerste instantie wordt een start gemaakt met een blok van 3 bijeenkomsten verdeeld over 3 maanden. Bij voldoende belangstelling kan er steeds voor een blok van drie maanden worden bijgeboekt, waarin de meest passende thema’s voor de groep worden uitgewerkt.

Kosten voor 3 bijeenkomsten: 80,=

Zie de agenda voor actuele data en locatie

Opgeven bij: [email protected]

Indien er in het groepswerk persoonlijke stukken naar voren komen die meer aandacht nodig hebben, ben je van harte welkom in de praktijk. Individuele trajecten worden door diverse aanvullende zorgverzekeraars vergoed. Voor meer info met betrekking tot vergoeding: www.machtelddegoede.nl/ tarieven.


Vrouw in Verbinding

Hoe kunnen wij als vrouwen ons vrijgemaakte potentieel bundelen en onze energie inzetten voor aardse processen en universele groei?

Vrouw in verbinding nodigt uit om je als vrouw te verbinden met de Aarde en haar levende wezens, het Universum, met alle Lichtwezens, de Grootmoeders, de voorouders, met het Net van Licht, met elkaar, met je ziel, met je persoonlijkheid, met jezelf.

Maandelijkse bijeenkomsten waarin vrouwen elkaar ontmoeten en delen aan de "grote tafel", waarin meditatie en energetische werkvormen  plaatsvinden om vol in verbinding te gaan met alle facetten van het leven als vrouw en mens.

Zie agenda voor actuele data en locatie

Bijdrage: tot de zomer 5,= per bijeenkomst