top of page

Workshops

Regelmatig bied ik workshops aan. o.a kleine opstellingsvormen die in een dagdeel in kleine groep kunnen worden gedaan. Ook zijn er onderdelen uit de bijeenkomsten van Vrouw kom in je kracht! geschikt om als workshop aan te bieden. Per workshop staat aangegeven of het specifiek voor vrouwen of voor gemengde groep bestemd is.

Helen van de Voorouderlijnen

Middels opstellingen kan individueel of in een groep worden gewerkt aan het hele van de Voorouderlijnen. Bij opstellingen wordt er gebruik gemaakt van "het wetende veld" of ook wel "het universele veld" genoemd. In dit veld kunnen patronen die in het verleden zijn ontstaan in de voorouderlijnen worden waargenomen . In diverse gevallen blijkt er een verstoring te zijn ontstaan die belemmerend of versluierend kan werken in het handelen en de energie van nageslacht.

Bij opstellingswerk is het mogelijk om meer inzicht te verkrijgen in de verstoringen en hoe te komen tot het helen van deze verstoorde patronen. Het is ook mogelijk dat krachtige patronen van onze voorouders niet meer goed gevoeld worden. Ook deze kunnen weer meer voelbaar worden gemaakt en helend werken.

Opstellingsvorm:

Helen van de voorouderlijn en de voorouder van het land in samenhang met Ho'oponopono.

Een krachtige opstellingsvorm waar je de heling groot mag aanvragen. Deze opstellingsvorm kun je verdiepen door vaker de opstelling te doen of terug te halen in meditatievorm. Er wordt gewerkt met een kleine groep. Tijdens een dagdeel is het de bedoeling dat iedere deelnemer de kans krijgt om zijn Voorouderlijn te helen. Je bent gedurende de overige opstellingen representant. Bij voldoende ruimte in de tijd wordt ook een meditatievorm aangeboden waarin je de kracht uit de opstelling kan terughalen en verder kan verdiepen.

Kosten: 35,= (3 uur)

Voor datum en locatie zie agenda.

Indien deze workshop nog niet in de agenda staat vermeld en je wel interesse hebt, kun je dit laten weten.

Aanmelden: machtelddegoede@gmail.com

Helen via de baarmoeder 

Meditatie en werken met klei en wol

In de baarmoeder ligt veel informatie en energie opgeslagen met betrekking tot het vrouw zijn. 

De kunst is om deze informatie en energie vrij te laten stromen en in te zetten als krachtbron.

Veelal blijkt dat vrouwen onvoldoende toegang hebben tot deze informatie en energie.

In deze workshop leer je in meditatievorm je baarmoeder opnieuw van binnenuit waarnemen.

De waarneming mag via de handen worden vormgegeven in klei.

Thema's en gevoelens die verbonden zijn aan de waarneming kunnen worden gedeeld met elkaar.

Daar waar behoefte is aan heling of extra kracht bijzetten van waargenomen gevoel, kan met wol een extra intentie worden ingezet.


Kosten: 70,- (4,5 - 5 uur inclusief materiaal)

Voor datum en locatie zie agenda

Indien deze workshop nog niet in de agenda staat vermeld en je wel interesse hebt, kun je dit laten weten.

Aanmelden: machtelddegoede@gmail.com


Mijn ruimte in relatie tot de ander? 

Dagelijks staan we in contact met diverse mensen om ons heen.

De kunst is om in het contact goed bij onszelf te blijven en de ander in zijn/haar ruimte en de energie vrij te laten stromen.

Veelal blijkt dat we vaak onbewust zijn van hoe wij in verbinding staan met onze omgeving.

In deze workshop krijg je meer zicht op waar je eigen ruimte en die van de ander is en je in relatie tot de ander je ruimte inneemt.

Middels ruimtelijk energetisch ervaren, tekenend ontdekken, voelen & leren benoemen en meditatie


Kosten: 35,- (3 uur)

Voor datum en locatie zie agenda

Indien deze workshop nog niet in de agenda staat vermeld en je wel interesse hebt, kun je dit laten weten.

Aanmelden: machtelddegoede@gmail.com


bottom of page